Absolut Vodka Blue Facet

Liên hệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích