Ballantine’s 17 Năm Limited Edition

1.270.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích