Balvenie 15 Năm Single Barrel

Liên hệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích