Balvenie 17 Năm DoubleWood

4.870.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích