Balvenie 18 Năm Pedro Ximenez Cask

6.770.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích