Bia 1664 Kronenbourg 5,5% Pháp – 24 lon 330ml

Liên hệ

Xuất xứ

Dung tích

màu sắc

Nồng độ

Quy cách