Bia Budweiser Budvar Tiệp 5 % ( Bom 5 lít)

775.000

Xuất xứ

màu sắc

Nồng độ

Dung tích

Quy cách