Bia Chimay xanh 9 độ chai 330ml

69.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Quy cách