Bia La Trappel Tripel 8% chai 750ml

205.000

Xuất xứ

Dung tích

màu sắc

Nồng độ

Quy cách

Mã: 9870433341 Danh mục: