Camus XO Borderies (Hộp Trắng)

Giá gốc là: 2.790.000₫.Giá hiện tại là: 2.770.000₫.

Xuất xứ

Thương hiệu

Phân hạng

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích