Camus XO Borderies (Hộp Trắng)

2.770.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Phân hạng

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích