Chivas 21 Năm The Blended Grain

(đánh giá) 0 đã bán

4.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Chivas 21 Năm The Blended Grain
Chivas 21 Năm The Blended Grain

4.170.000

Chat