Chivas 24 Năm VN Special Edition

3.970.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích