Hibiki SHN01 Limited

Giá gốc là: 14.990.000₫.Giá hiện tại là: 14.970.000₫.

Xuất xứ

Dung tích

Loại rượu

Nồng độ

Thương hiệu