Highland Park 16 Năm Twisted Tatto

3.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích