Kavalan Solist exBourbon Cask

3.330.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích