Rượu Champagne CLOS ROCHER Gremillet

5.180.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích