Rượu Champagne GREMILLET Classic Selection Brut

1.680.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích