Rượu Chivas 21 Diamond Jubilee

4.120.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích