Rượu Chivas 21 năm

2.230.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích