Rượu Glenlivet 18 năm

Giá gốc là: 2.050.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ