Rượu Glenlivet 18 năm

2.000.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ