Rượu Jack Daniel No.27 Gold

Liên hệ

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích