Rượu Matsui The Kurayoshi 12 năm

4.400.000

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Quy cách