Rượu Matsui The Kurayoshi 8 năm

3.250.000

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Quy cách