Rượu Sake Kubota Manju

3.900.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích