Rượu Sake Kubota Senju

1.425.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích