Rượu Shochu Hyakunen No Kodoku Mugi

1.680.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích