Rượu Shochu Imo Kuro Tensonkourin

820.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích