Rượu Shochu Imo Shochu Aka Kirishima

905.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích