Rượu Shochu Imo Tensonkourin

420.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích