Rượu Shochu Imo Tensonkourin

400.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích