Rượu Shochu Kan No Ko Mugi

500.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích