Rượu Shochu Kichisuke kuro Imo Kirishima

(đánh giá) 77 đã bán

680.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Kichisuke kuro Imo Kirishima 25%
Rượu Shochu Kichisuke kuro Imo Kirishima

680.000

Chat