Rượu Shochu Kinmiya

345.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích