Rượu Shochu Kokumugi

608.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích