Rượu Shochu Kome Ikkoku

908.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích