Rượu Shochu Kurouma Choki

543.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích