Rượu Shochu Kurouma Shiromaru

460.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích