Rượu Shochu Nikaido Mugi

530.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích