Rượu Shochu Nikaido Mugi

480.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích