Rượu Shochu Oyattosa Sweet potato

850.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích