Rượu Shochu Satsuma Bunise Imo

1.070.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích