Rượu Shochu Satsuma Bunise Imo

630.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích