Rượu Shochu Satsuma Kobiki Kuro

450.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích