Rượu Shochu Satsuma Kobiki Shiro

440.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích