Rượu Shochu Satsuma Kuro Shiranami

500.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Satsuma Kuro Shiranami 25%
Rượu Shochu Satsuma Kuro Shiranami

500.000

Chat