Rượu Shochu Satsuma Kuro Shiranami

500.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích