Rượu Shochu Satsuma Shiro Shiranami

500.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích