Rượu Shochu Seikoudoku Imo

655.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích