Rượu Shochu Tomino Hozan

630.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích