Rượu Shochu Tomino Hozan

1.250.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích