Rượu Shochu Yamasaru Mugi

690.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích